Wij zijn APNA

Welkom op de website van Stichting APNA

APNA betekent eigen. U bent APNA, Wij zijn APNA en samen zijn wij sinds 1996, APNA

APNA is een ondernemende maatschappelijke Hindostaanse overkoepelende organisatie. APNA betekent eigen. Dit is kernachtig waar het om gaat: ons eigen. Onze mooie Nederlands samenleving versterken, zonder onze identiteit uit het oog te verliezen. Met onze tradities en door onze rijke cultuur kunnen wij de samenleving verrijken. U bent APNA, Wij zijn APNA!


Onze missie

Is het creëren van verbondenheid met de mede stadsburger en andere culturen ongeacht hun religieuze, etnische of sociale achtergrond en leeftijd. Bij onze activiteiten geven we de universele boodschap af, namelijk: verbroedering, gelijkheid, ondernemerschap, geweldloze samenleving, integratie, participatie, emancipatie en vooral verbondenheid. Al onze activiteiten zijn toegankelijk voor een ieder, zonder enig onderscheid. Dit is ons bestaansrecht, onze identiteit!


Onze visie

“...Inspired by Culture, Powered by APNA...”

Geïnspireerd door Cultuur! Wij worden geïnspireerd en inspireren anderen door de kracht van cultuur, traditie en familiewaarden. Dit komt tot uiting in onze activiteiten. In al onze activiteiten staat ook de familiesfeer centraal.


Het gaat om deelname voor iedereen, van alle leeftijden en gezindte. Ons credo luidt dan ook: 

“De wereld is één grote familie"


Onze doelgroep - hun stem

APNA is gericht op integratie, participatie en delen van onze kunst en cultuur.

Onze doelgroep bestaat in eerste aanleg uit de Hindostaanse omgeving, maar is nadrukkelijk niet daartoe beperkt. Het Rijnmondgebied is een multiculturele samenleving, die uit meer dan 160 nationaliteiten bestaat.

Inmiddels is ook genoegzaam duidelijk dat integratie geen één richtingsverkeer is en pas effectief is als we bereid zijn elkaar op te zoeken en -zonder vooroordelen- elkaar te willen leren kennen en de ruimte te bieden om de eigen stem te laten horen.

De kunst is om zo weinig mogelijk op grond van ras en afkomst op te (willen) vallen en anderen te (willen) identificeren, en tegelijkertijd de eigen culturele identiteit herkenbaar uit te dragen en te beleven zonder aanstoot te geven. Tolerantie, respect en begrip voor elkaars gewoonten en cultuur kunnen alleen opgebracht worden als we met elkaar in contact blijven. Anders zijn vooroordelen en generalisatie het gevolg.


Onze doelstelling is gericht op het samenbrengen van de complexe combinatie van traditie en toekomst. Dit is wat wij doen, in het mooie Nederland. In alles wat wij doen staat het delen van kennis, kunst en cultuur centraal. Dit geïnspireerd door de combinatie tussen traditie en toekomst. Wij brengen dit samen voor alle generaties.  


Onze activiteiten

De Hindoeïstische festiviteiten vinden het gehele jaar door plaats, maar de nadruk ligt op het voor- en najaar. Daarbij staanHoli (poederfeest) en Divali (lichtjesfeest) in een bijzondere verhouding tot elkaar. Divali is een feest in de herfst, vlak voor het begin van de winter, terwijl Holi vlak na de winter de komst van de lente inluidt. Deze twee feesten worden enerzijds met elkaar verbonden door een periode van betrekkelijke rust in de natuur en anderzijds gescheiden door een tijdvak van groei, bloei, oogst en allerhande activiteiten van plant, dier en mens. 

APNA (en haar rechtsvoorgangers) zorgt al meer dan 20 jaar voor deze culturele festiviteiten in Rotterdam-Rijnmond. Wij zijn er trots op dat we dit in nauwe samenhang doen met de Gemeente Rotterdam en de VeiligheidsRegio Rotterdam-Rijnmond.

 

Naast de twee activiteiten staat het delen van kennis en het opdoen van inspiratie centraal in onze Ondernemersdagen. Dit zijn netwerk bijeenkomsten waarbij groei centraal staat. Groei van de ondernemer, groei van de onderneming en groei van het netwerk. Wij noemen dit onze Business, Bara en Borrel Ondernemersbijeenkomsten. Join the BBB-Netwerk!


Ons Bestuur

Wij hebben diversiteit hoog in het vaandel staan. En hebben daarom een goede diversiteit in geslacht en culturele achtergrond in ons bestuur. Wij hebben een multiculturele afspiegeling in ons bestuur en de commissies, waarin wij georganiseerd zijn. Dit geldt ook voor ons Jongerenbestuur.

 

Jongerenbestuur

De kracht van de toekomst, de kracht van vooruitgang, met besef van onze identiteit, dit is waar onze jongeren voor staan. Als organisatie hebben wij een actief jongerenbestuur. Zij zijn de dragers van onze toekomst en betrokken bij alle activiteiten van APNA. 

Het leren van elkaar, door generaties heen, staat centraal. De ‘oudere’ generatie van de ‘jongere’ generatie en natuurlijk andersom. Besef hebben van wat wij doen, waarom we het doen en wat dit betekent in deze tijd. Wat de jongeren doen en gaan doen, zal vaak haar oorsprong vinden in traditie en cultuur. De vraag zal echter zijn hoe deze traditie verbonden kan worden met het heden en de toekomst. We moeten onze tradities doorgeven en ons willen omringen veranderingen. Alles in harmonie, respect en in dialoog met de samenleving. Dit is het dialoog dat op de agenda staat van ons Jongerenbestuur. Hierin worden ze bijgestaan door de moederorganisatie en externe deskundigen. Samen groeien!

Ook weten wat het Jongerenbestuur voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met ons. Wij nodigen je graag uit, discussieer en doe mee!


Governance Code voor de Cultuursector

APNA is zich bewust van haar verantwoordelijkheid in de samenleving. Al meer dan 20 jaar. Dit maakt ook dat wij de Governance Code voor de Cultuursector onderschrijven. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Voor meer informatie over de governance code.

APNA Transparantie vinden wij erg belangrijk. Als maatschappelijke organisatie begrijpen wij onze zorgplicht naar onze achterban en anderen. Dit betekent voor ons dat wij zichtbaar onze activiteiten ontplooien, open en toegankelijk voor iedereen waarmee APNA te maken heeft.

APNA legt verantwoording af aan haar omgeving en aan de overheid. Dit doen wij onder andere door:

Verslaglegging van onze activiteiten aan gemeente Rotterdam;

Het uitbrengen van een jaarverslag met jaarrekeningen. Deze zijn ook ter inzage bij onze penningmeester. Hij bespreekt dit graag met u door op afspraak;

Het bestaan van een onafhankelijke Raad van Advies.

Transparantie houdt niet in dat er geen fouten gemaakt mogen worden. De omgeving begrijpt dat niets en niemand perfect is. Belangrijk bij transparantie is dat onze achterban en de overheid niet belazerd willen worden. 

Naast de impact van transparantie op organisaties en overheden werkt de trend ook richting de individu. Immers zijn wensen en behoeften worden ook steeds toegankelijker voor derden omdat we in toenemende mate online (persoonlijke) informatie met elkaar delen. Dit zorgt ervoor dat het individu ook steeds transparanter wordt. Alle persoons gegevens van onze achterban worden door ons niet gedeeld met derden.    

Om onze transparantie verder te vergroten zijn al onze vergaderingen openbaar. Op de home pagina staan alle vergader data van APNA. U kunt te allen tijde onze vergaderingen bijwonen. Stuur aub een mail naar info@apna.nl, wij sturen u dan ook de agenda van te voren door.

Het merk APNA en haar logo zijn geregistreerd bij het internationale merkenbureau. Inbreuk hierop zal gemeld worden bij justitie. Wenst u het logo en naam van APNA te gebruiken dan dient u vooraf toestemming te vragen.

Wilt u meer weten over dit onderdeel? Neem dan gerust contact met ons op.

Vrienden van APNA

APNA Het succes achter elke organisatie zijn de mensen. Wilt u meedenken met APNA en uw stem laten tellen?

Misschien is lid worden van APNA dan wel een goede   investering voor u!

Dan krijgt u toegang tot het interne debat en heeft u een directe stem. Bovendien stelt u ons in staat om uw belangen beter te behartigen. Investeer in uzelf, word lid van APNA. Want mensen maken APNA, immers de wereld is een grote familie.

Het lidmaatschap van APNA biedt u vele mogelijkheden, maar verplicht u niet om overal gebruik van te maken. Ook als u lid van APNA wilt worden omdat u bijvoorbeeld APNA alleen moreel en financieel wilt steunen, bent u van harte welkom bij onze partij.

Het basistarief voor het particuliere lidmaatschap bedraagt € 5 per maand. Voor jongeren, ouderen en gezinsleden bestaan speciale contributie arrangementen. Een overzicht van deze speciale contributie arrangementen en de tarieven bespreken we graag met u.

Voor ondernemers zijn er diverse ondernemerspakketten. Het basispakket bedraagt € 100 per jaar.

Indien u meer informatie wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail laten weten. Stuur dan een bericht naar info@apna.nl